Penafian

Maklumat yang terkandung dalam laman web ini hanya untuk pengetahuan umum sahaja. Maklumat yang terkandung diberi oleh SEO Services Malaysia dan walaupun kami bertujuan untuk memastikan bahawa maklumat yang diberi sah dan tepat, kami tidak bertanggungjawab terhadap ketidak-sempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan maklumat yang terkandung di laman web kami. Oleh sebab ini pengunaan apa jua maklumat yang terkandung di laman web kami adalah adalah tanggungjawab anda yang terletak pada risiko anda sendiri.

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan termasuk tanpa had, kehilangan atau kerosakan secara langsung atau tidak langsung akibat pengunaan maklumat yang terkandung di laman web kami.

Anda mungkin dipandu ke laman web lain melalui halaman kami, sila ambil perhatian bahawa laman yang di-ikuti oleh pautan yang terdapat di laman kami tidak berada dibawah nama syarikat kami dan kami tidak bertanggung jawab terhadap apa-apa yang terkandung dihalaman lain yang bukan dibawah SEO Services Malaysia.

Kami sentiasa mengambil langkah untuk memastikan bahawa laman kami beroperasi tanpa masalah, namun SEO Services Malaysia tidak bertanggung jawab jika laman web tidak berfungsi untuk seketika kerana sebab-sebab yang bukan dibawah kawalan kami.

Segala nama produk, logo dan jenama adalah hak milik masing-masing. Semua nama syarikat, produk, dan nama perkhidmatan yang terdapat di laman kami adalah bertujuan untuk pengenalan sahaja dan tidak bermaksud kami mengesah atau bersetuju dengan implikasinya.