Dasar dan Syarat Privasi

Dasar dan syarat privasi SEO Services Malaysia mengawal cara-cara dan kaedah yang digunakan oleh kami untuk mengumpul, mengguna, mengekal dan mendedahkan maklumat yang diperolehi oleh kami dari pengguna laman www.seoservicesmalaysia.com. Syarat-syarat yang terkandung di laman ini meliputi semua produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh SEO Services Sdn Bhd 202001021901 (1378221-T).

Maklumat Peribadi

Pengumpulan maklumat pengenalan peribadi dari Pengguna dilaksanakan dalam pelbagai cara, ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apabila Pengguna melawat laman kami, mendaftar atau mengisi borang, pelangannan surat berita dan juga aktiviti-aktiviti yand berkaitan dengan perkhidmatan lain. Pengguna mungkin diminta, mengisi butiran seperti nama, alamat e-mel, alamat surat, nombor telefon, walaupun pengguna masih boleh, melawat laman kami tanpa berbuat demikian.

Maklumat peribadi Pengguna hanya akan dikumpul sekiranya mereka secara sukarela menyerahkan maklumat tersebut kepada kami. Pengguna sentiasa boleh menolak untuk membekalkan maklumat peribadi kecuali apabila maklumat peribadi diperlukan untuk mereka melibatkan diri dalam aktiviti berkaitan dengan Laman kami.

Maklumat jenis bukan peribadi

Kami mungkin mengumpul maklumat pengenalan bukan peribadi mengenai Pengguna apabila mereka berinteraksi dengan Laman kami. Maklumat yang disifatkan sebagai maklumat atau data bukan peribadi termasuk nama pelayar, jenis komputer dan maklumat teknikal tentang cara pengunna bersambung ke Laman kami dan ini termasuk sistem operasi dan penyedia perkhidmatan Internet yang digunakan dan lain-lain.

Kuki penyemak imbas web

Laman kami menggunakan “kuki” untuk meningkatkan taraf pengalaman pengguna. Penyemak imbas web pengguna mengunakan kuki pada sistem computer mereka untuk penyimpanan rekod dan mengesan maklumat tertentu. Namun demikian, pengguna masih berupaya untuk memilih tetapan sistem mereka untuk untuk menolak kuki, atau memberi isyarat apabila kuki sedang dihantar. PERHATIAN: Beberapa bahagian Laman mungkin tidak berfungsi dengan baik tanpa kuki.

Cara kami menggunakan maklumat yang dikumpulkan

SEO Services Malaysia mengumpul dan menggunakan Pengguna maklumat peribadi untuk tujuan berikut:
Untuk meningkatkan taraf perkhidmatan kami kepada pelanggan
Maklumat anda membantu kami untuk bertindak balas dengan lebih berkesan kepada permintaan pelanggan dan untuk menyokong keperluan anda.

Untuk memperibadikan pengalaman pengguna bersama kami
Kami menggunakan maklumat secara agregat untuk memahami cara pelangan kami sebagai kumpulan menggunakan perkhidmatan dan sumber yang terdapat pada Laman web kami.

Bertujuan untuk memproses transaksi
Kami akan menggunakan maklumat yang diserahkan oleh pelanggan kami tentang diri mereka apabila membuat pesanan hanya untuk mempenuhi syarat-syarat perkhidmatan tersebut. Kami tidak akan mengedar atau mengkongsi maklumat yang diberi dengan mana-mana pihak luar, kecuali ia diperlukan untuk memenuhu syarat atau rangka perkhidmatan tersebut.

Bertujuan untuk pentadbiran kandungan, promosi, tinjauan atau ciri-ciri Laman kami yang lain.

Bertujuan untuk komunikasi dan mengkongsi maklumat kepada pengguna yang telah bersetuju untuk menerima maklumat mengenai topik-topik yang mungkin akan menarik minat mereka.

Untuk tujuan menghantar maklumat melalui e-mel ke alamat e-mel yang telah diberi oleh pelanggan semasa memenuhi syarat pesanan. Alamat e-mel yang diberi hanya akan digunakan untuk menghantar maklumat dan mengemaskini pesanan mereka. Ia juga mungkin digunakan untuk menjawab pertanyaan mereka, dan / atau permintaan dari pelanggan tersebut. Situasi berikut hanya akan berlaku apabila pelanggan memutuskan untuk ikut serta senarai mel kami yang akan melayakkan mereka untuk menerima e-mel perihal berita syarikat, kemas kini, maklumat produk atau perkhidmatan lain-lain yang berkaitan. Pelanggan boleh pada bila-bila masa berhenti melanggan atau menarik-diri dari senarai e-mel kami melalui arahan di bahagian bawah setiap e-mel yang dihantar kepada pelanggan.

Cara-cara kami melindungi maklumat peribadi anda

Kami mengamalkan kaedah pengumpulan, penyimpanan dan pemprosesan data yang beretika yang terdiri daripada langkah-langkah keselamatan untuk melindungi maklumat anda yang disimpan dilaman kami daripada diakses, digubah, didedah atau dimusnahkan tanpa kebenaran kami.

Pengubahsuaian dasar privasi

SEO Services Malaysia mempunyai hak untuk mengemas kini dasar privasi ini pada bila-bila masa dan tarikh dasar ini dikemas kini akan tertera di bahagian bawah halaman ini. Kami menggalakkan pelanggan kami untuk memeriksa halaman ini dengan sering untuk mengenal pasti sebarang perubahan padanya, kerana ia adalah tanggungjawab anda untuk menyedari pengubahsuaian yang dilakukan.

Penerimaan terma oleh anda

Apabila anda menggunakan Laman ini, ia menandakan bahawa anda telah menerima dasar dan terma perkhidmatan kami. Jika anda tidak bersetuju dengan dasar kami, kami menasihatkan anda supaya and tidak menggunakan Laman kami. Penggunaan laman kami secara berterusan selepas pengumuman perubahan pada dasar ini menandakan bahawa anda menerima pengubahsuaian tersebut.

Hubungi kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini dan kaitannya terhadap amalan laman web kami serta jika and mempunyai soalan mengenai urusan anda dengan laman web ini, sila hubungi kami:

SEO Services Malaysia

www.seoservicesmalaysia.com | [email protected]